شب ازنیمه گذشته😊

خوابم میاد ولی نمیبره


📎 ساعت پنج ناهار بخوری===» ساعت دوازده شام بخوری


📎 ساعت دوازده شام بخوری ===»تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی


📎 تا آخر فوتبال صدوبیست بیداربمونی===» دیر بخوابی


📎 دیر بخوابی===»نماز صب بیدارنشی


📎 نماز صب بیدار نشی===»عذاب وجدان بگیری


📎 عذاب وجدان بگیری===»تاشب اعصابت داغون بمونه


📎 تاشب اعصابت داغون بمونه===»مدام غر بزنی


📎 مدام غربزنی===» زندگیت تلخ بشه


📎📎 میخوای زندگیت تلخ نشه؟بروبخواب ک نماز صب خواب نمونی و عذاب وجدان نگیری و اعصابت داغون نباشه و غر نزنی و زندگیت تلخ نشه


👈برای من که این دور صحت داره،برای شما چطوریه؟

  • بانوی عاشق
  • جمعه ۱۰ دی ۹۵

هیچ کس برای من ، تو ، نمیشود

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • پنجشنبه ۹ دی ۹۵

ی روز پرکار

  • بانوی عاشق
  • چهارشنبه ۸ دی ۹۵

اگر خدا بخواهد


دوستان میشه برام دعاکنین


ی تماس تلفنی داشتم الان ک خیلی خوشحالم کرد


دعا کنین خواسته م برآورده بشه و به چیزی ک میخوام برسم


نتیجه ش چهارشنبه ی آینده اعلام میشه

  • بانوی عاشق
  • چهارشنبه ۸ دی ۹۵

وقتی روحیه ت خوبه

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • شنبه ۴ دی ۹۵
نبسته ام به کس دل،نبسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج،رها رها رها من
ز من هر آن که او دور،چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک،از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی،نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی،به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته،در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست،هوای گریه با من