یه روز که رفتم هتل و دفتر صندوق رو چک کردم دیدم دیشب مسافر جدید اومده

یه آقای تنها حدودا50ساله

نکته عجیبش این بود که صبحانه رو سفارش کرد براش ببریم تو اتاقش

موقع ناهار هم دو پرس غذا سفارش داد که بازهم ببریم اتاقش

شام هم همینطور

ولی خب همه دیده بودن که این آقا تنها وراد هتل شده

حتی فیلم ها رو هم چک کردیم

ولی تنها بود

بچه های خونه داری میخواستن به بهانه ی نظافت برن تو اتاق که خب نظافت نخواست

منم تو فکرش موندم که ینی چی

اون روزها کل حرف بچه های هتل این آقا بود

با خودم میگم شاید یه چمدون بزرگ داشته و ی نفر اون تو بوده :دی

حدسه دیگه

متاسفانه موقع تسویه ش من هتل نبودم