دیدین از هرچی بدتون بیاد یا بترسین سرتون میاد

از وقتی فهمیدم بچه م پسره تمام ذهنم درگیر ختنه ش بود

تااینکه با کلی اصرار بالاخره تو چهار ماهگی به روش لیزری ختنه کردم

اما کم کم پوست جمع شد و انگار اصن ختنه ای صورت نگرفته

چقدر شب و روز گریه کردم ولی همسری حاضر نمیشد دوباره ختنه کنیم

تااینکه امروز بالاخره رضایت دادمن ببرمش دکتر نشونش بدم

وقتی عاینه کرد گفت باید حتما ختنه بشه چون تو دو سه سالگی اذیتش میکنه

منم سریع گفتم:«بخشش لازم نیست،اعدامش کنید»ببخشید ختنه اش کنید

و پسرکمو جلو پشمم تیخ تیخش کردن و حلقه گذاشتن براش

خیلی خوبه خداروشکر اصن مث روش لیزری جونش به لبش نرسید

الانم مسکن پروفن میخوره و درد نداره خداروشکر

خلاصه اینکه میترسیدم ختنه ش خراب بشه که شد

ولی الان خوشحالم که ختنه ش به خوبی انجام شده و مشکلی نداره

برای بهبودی هرچه سریعترش دعا کنید لطفا


ببخشید تصویر چرخیده ست

تصویر قدیمی می باشد