در جلد ششم کتاب «اصول کافی» از امام صادق (ع) روایت است که می فرمایند: 

« اَلبَنونَ نَعیمٌ وَ البَناتُ حَسَناتٌ وَ الله یَسألُ عَنِ النَّعیمِ وَ یُثیبُ عَلَی الحَسَنات»

« پسران نعمتند و دختران خوبی هستند. خداوند از نعمت ها سوال می کند و به خوبی ها پاداش می دهد.» 

بنابراین روایت مشخص می شود که داشتن فرزند پسر نعمتی از جانب خداوند متعال است پس انسان باید قدر و ارزش فرزند پسر را هم مانند فرزند دختر بداند و او را خوب و درست تربیت کند. 

در واقع پسر داشتن نیز نعمت بزرگی است از سوی خداوند متعال.


من همیشه آرزو داشتم فرزند اولم پسر باشه

چون خودم برادر بزرگتر نداشتم و تمام زحمت زندگی مون روی دوش خواهرم بود و خیلی اذیت شد

دوست داشتم فرزند اولم پسر باشه که تکیه گاه خواهر و برادراش باشه

خیلی دنبال حدیث و روایتی گشتم که مث اون حدیث پیامبر باشه ولی جز این که پسر نعمت است چیز دیگه ای پیدا نکردم

واقعا هم پسر نعمته،من افتخار اینو دارم که همسر ایده آل دخترهای میهنم رو تربیت کنم

امیدوارم مردی رو تربیت کنم که هر دختر آررزو شو داشته باشه

خدایا بخاطر این نعمت زیبا و عزیز ازت ممنونم

هیچوقت اون لحظه که تو سونوگرافی دکتر گفت یک عدد جنین زنده ی پسر یادم نمیره

قلبم از حرکت ایستاده بود و اشک به چشمام اومده بود

وقتی رسیدم مطب دکترم تا نوبتم بشه سریع رفتم تو نمازخونه و دورکعت نماز شکر خوندم