خب بالاخره کار منم تموم شد


توکا خانومم از وب سکانسهای بی مخاطب


از نظر من چون خیلی چالش کتابخونی گذاشته بود توکا خانوم یه خانوم اهل مطالعه بود

و خانومای اهل مطالعه به اینجور کافه ها زیاد میرن

پشت یه میز گرد کوچیک میشنن و کتابشونو درمیارن و همونطور که قهوه میخورن مطالعه میکنن :)


پرتقال جونم از وب تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم


 از اونجایی که میگفت از رنگ نارنجی خوشش نمیاد من ی کوچولو تو لباساش از رنگ نارنجی استفاده کردم

ولی خب درخت پرتقالو نمیتونستم حذف کنم :)

بانوچه خانوم از وب ول کن جهان را قهوه ات یخ کرد
بانوچه خانوم از نظر من خیلی خانوم سنگین رنگینه
واسه همین از کشیدن چهره ی زیباشون صرف نظر کردم و شما به دیدن چادر مشکی شون اکتفا کنید
خیلی خانوم سرزنده و شادی به نظرم میان و البته عاشق پاییز :)
*****************

اینم عکسی که تو مساقه باهاش شرکت میکنم
لطفا رای بدین بهم گناه دارم از کارو زندگی افتادم تااینارو رنگ کردم :دی