سلام دوستان

میدونم منتظرین ی خبر از نی نی بنویسم،خب منم معطل نمیکنم و میرم سر اصل مطلب

نی نی کوچولوی من حالش خوبه،۷هفته س،قدشم ۸میلیمتره😍

دیروز بعد رفتن همسری ب محل کارش ب سونوگرافی درمانگاه نزدیک خونه زنگ زدم،متاسفانه ساعت هفت صبح نوبت میدادن و من باید تا فردا صبر میکردم

بعدش زنگ زدم ب سونوگرافی خانم دکتری ک قبلا هم پیششش رفته بودم،قیمت پرسیدم و ساعت کارشونو

ب همسری ک گفتم گفت عصری ک برگشتم باهم میریم همونجا

ساعت پنج همسری اومد و ناعارخوردیم و خاضرشدیم و رفتیم

از وقتی رسیدم تاساعت هفت ک نوبتم بشه کلی آب خوردم ولی آقتی رفتم داخل خانم دکتر گفت مثانه ت هنوز خالیه😥

وقتی نگرانی هامو بهش گفتم،گفت همه چیزش خوبه من حتی ضربان قلبشم دیدم،ولی چون مثانه ت  خالیه عکسش خوب نمیشه

منم خوشحال اومدم بیرون و ب همسری گفتم حرفای خانم دکتر رو،همسری خوشحال شد و باهم رفتیم بیرون یرام آبمیوه خرید و خوردم و قدم زدیم

وقتی ک دیگه مطمئن شدم واقعا درحال ترکیدنم ،رفتم داخل و مجدد سونو انجام شد

کارخانم دکتر ک تموم شد بهم گفت پاشو ببینش.

خیلی خنده دار بود،ی تخم بلدرچین بود ک تهش ی چیزکوچولویی ب سرعت درحال تپیدن بود

خیلی خوشحال شدم نزدیک بود بپرم خانم دکتر رو ماچ مالی کنم😅

از لکه بینی و خونریزی روز زلزله هم بهش گفتم،گفت خیالت راخت هیچ مشکلی نداری برو تا پنج هفته دیگه نیاز ب سونوگرافی نداری

دونفری خوشحال سریع اومدیم مطب دکترم،جواب سونو رو نشونش دادم و اونم خوشحال شد

فشارمو گرفت،وزنم کرد و گفت همه چی خوبه

ولی جالبه بدونید تو این دوسه هفته ک حالم بده ۱/۵کیلو وزن کم کردم😲

البته دکتر گفت طبیعیه

برای لکه بینی هم گفت تا هفته ی یازده حتما قطع میشه

شب دیروقت رسیدم خونه و ب خواهرم فقط پیامک دادم ک همه چی خوب بوده

صب وقتی داشتم حاضرمیشدم برم آزمون،مامانم زنگ زد

گفت توچرا میری سونو ب ماخبر نمیدی،تو دلت پیش بچه ی خودته،منم دلم پیش بچه ی خودمه

طفلکی اینهمه مدت نگران من و بچه م بوده و حرفی نمیزده

خاله کوچیکم میگفت،مامانم گفته کی بشه بچه ی عفت رو بغل کنم😍

خداروشکر ک همه چیز خوب بود و خوشحال شد

راستی آزمون خیاطی مو از ۱۰۰نمره ۹۸ شدم،البته نمیدونم کدوم سوال اشتباه زدم،چون از نظر خودم همه درست بودن

مربی مون ازم تشکر کزد و گفت ک احتمال زیاد ۳۰فروردین آزمون عملی خواهم داشت

ان شالله اونم ب خوبی پشت سر بذارم

اینهمه خبر خوب باعث شد امروز حالم خوب باشخ،صبحانه حاضر کردم،الانم خونه  جارو زدم،ناهار گذاشتم

همسری وقتی بیاد خیلی خوشحال میشه ببینه حالم خوبه😉

خب دوستان مواظب خودتون باشین

دوستتون دارم😍