سلام دوستایخوبم

دلم برای نوشتن اینجل تنگ شده بود😆

ببخشید ک کم رنگ شدم،نت ندارم و عصرها بانت همسری وصل می شم و بیتراز ی گپ تلگرامی بیشتر فرصت نمیکنم

حالم خداروشکر خیلی خوبه،دیگه از سردرد و سرگیجه و تهوع های روزانه و چندباره خبری نیست

هرچند کوچولومون ب محض اینکه گرسنه میشه مامانش رو وادار ب تهوع میکنه

و این باعث میشه ک من حتی ی لحظه هم نتونم کرسنگی رو تحمل کنم و مدام درحال خوردنم

خب نتیجه ش رو حدس بزنین،کسی ک تو س ماه ب زور دوکیلو اضاف کرده بود در یک ماه ناقابل دوکیلو یهویی اضافه کرد و دکترجانش گفت ک خیلی یهویی زیاد کردی😥

فک کنم ی عده هستن ک بی صبرانه منتظرن ببینن کوچولوی تو دلی من چیه؟

صادقانه حدستون رو بنویسین،البته من میگم بچه م چیه

روز چهار تیرماه صب زنگ زدم سونو گرافی  و نوبت گرفتم و سراسیمه خودمو رسوندم آخه گفت باید حضوری بیاین و نوبت رو تحویل بگیرین

تو مطب دکتر چهار خانوم باردار بودیم ک دوتامون دوقلو باردار بودن و هرچارتامون برای سونوی آنومالی اومده بودیم

من نفر چهارم گروه بودم

هرسه نفر ک رفتن داخل و برگشتن دکتر گفته بود بچه ها پسرن

ینی عملا پنج تا پسر

من ک رفتم داخل و دراز کشیدم روتخت ب هرچیزی فک میکردم جز اینکه یهو برگرده بگه

«یک عدد جنین زنده ی پسر»

شوکه شدم،اشک تو چشام جمع شد

این یعنی حس مادرانه ی من درست بوده و کوچوی دلبند من پسره

از اول یارداریم من میگفتم پسره همسری میگفت دختره

دیگه نفهمیدم دکتر چیا کفت و منشی چیا نوشت فوری جواب سونو رو گرفتم و رفتم مطب دکترم

سونو رو دید و گفت گل پسرت سالمه و هیچ مشکلی نداره

ازوقتی فهمیدم پسره احساس مسئولیت بیشتری میکنم

همش میگم خدایا کمک کن بتونم ی پسر پا تحویل جامعه بدم،پسری ک باعث سربلندی خانواده ش و خوشبختی همسرش باشه

الانم ک گل پسرم داره پنج ماهگیشو تموم میکنه و بزودی وارد ماه ششم میشه

شکمم قلمبه شده و ب نظرم بزرکتراز حد معموله،خداکنه بچه م رشد کرده باشه،نه خودم😅

حرکتاش خیلی واضح شده،لگد زدناش،قل خوردناش

جالبیش اینجاس ک داشتم ی رمان عاشقانه میخوندم،ی قسمت خیلی گریه دارشد،پسرکم مدام وول خورذ و لگد زد،همین ک گوشی مو جمع کردم آروم گرفت

بچه م اخساساتیه😍مث مامانش

ب سلامتی آزمون کتبی مانتو دوزم رو هم قبول شدم،هفته ی آینده آزمون عملیشه تموم کنم دیگه ماری ندارم

میخوام ان شالله برای گل پسر پتو ببافم

شایدم ژاکت

راستی ما اثاث کشی کردیم ب ی خونه بزرگتر،گل پسرم ی اتاق مخصوص برای خودش داره ک تصمیم دار براش تزئین کنم،کلی نقشه دارم برای اتاقش

ان شالله عکس هم میزارم

تابعد

مواظب خودتون و خوبیاتون باشین