فقط برای همســــــــــرم

دوست داشتنت درمن پایانی ندارد

این روزهای من

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

عمل جراحی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

اَللّٰهُمَّ الشْفِ کُلِّ مَریض


عمل جراحی از رگ گردن به همسرم نزدیک تراست

۱۶ صحبت ۶ موافق ۰ مخالف

حال دلم خوب نیست

مادربزرگ می گفت:


قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشق تری 


اشکت که بی اختیار ریخت

از همیشه دلتنگ تری، 


شبت که با درد گذشت

فکرت از همیشه درگیرتر است...۱۱ صحبت ۷ موافق ۰ مخالف

تجاوز

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان