اولین مهمونی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵

روزهای زندگی متاهلی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • دوشنبه ۴ مرداد ۹۵

عروسی بانوی عاشق

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • بانوی عاشق
  • شنبه ۲ مرداد ۹۵
نبسته ام به کس دل،نبسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج،رها رها رها من
ز من هر آن که او دور،چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک،از او جدا جدا من
نه چشم دل به سویی،نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی،به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته،در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست،هوای گریه با من